črn pas

Nov črn pas v klubu

Matjaž Jerala je izpit za črn pas opravil že leta 2021. Končno pa je prejel še diplomo.